Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING (AVG)

Ministry of Marketing, vertegenwoordigd door, Hans Dekker (directeur), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ministry of Marketing. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

Ministry of Marketing verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
+ Klanten en hun vertegenwoordigers.
+ Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
+ Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
+ Uw voor- en achternaam
+ Uw adresgegevens
+ Uw telefoonnummer
+ Uw e-mailadres

WAAROM MINISTRY OF MARKETING UW GEGEVENS VERWERKT

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Ministry of Marketing uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. En het versturen van nieuwsbrieven per e-mail na uw goedkeuring.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Ministry of Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITE, COOKIES EN VERZAMELEN VAN BEZOEKERSGEGEVENS

Op de website van Ministry of Marketing maken wij geen gebruik van Cookies. Wij maken op www.ministryofmarketing.nl gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ministry of Marketing bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De bezoekersgegevens worden ook gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ministry of Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Ministry of Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via www.ministryofmarketing.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ministryofmarketing.nl. Ministry of Marketing zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGDE WEBSITE VIA SSL CERTIFICAAT

Ministry of Markenting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ministry of Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@ministryofmarketing.nl. Contactgegevens zijn te vinden op onze website.