Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Portfolio » Communicatieplan ABC Alliantie: ‘altijd in de buurt’

Communicatieplan
ABC Alliantie:
‘altijd in de buurt’

Welzijnsorganisatie ABC Alliantie bestaat uit een groot team van zelfstandig werkende buurtwerkers, verspreid over zeven locaties, met een sterke eilandjescultuur tot gevolg. Om hun werk goed te kunnen doen zijn ze voor een groot deel afhankelijk van communicatie onder de bewoners in de wijken. Hoe kunnen ze dit efficiënt aanpakken?

De vraag

De buurtwerkers van ABC Alliantie (onderdeel van Combiwel Buurtwerk) zetten zich in om bewoners van Amsterdam-West te activeren en (weer) mee te laten doen in de maatschappij.  Dit doen zij verspreid over de vier wijken van Amsterdam-West: De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark. De zeven locaties hebben allen een rol als Huis van de Buurt of Huis van de Wijk. Ze zijn een veilige haven waar bewoners altijd terecht kunnen voor gezelligheid in de vorm van een praatje, gezelligheid of een activiteit. En als ze met persoonlijke problemen worstelen worden ze door de buurtwerkers gekoppeld aan de juiste instanties en organisaties.

ABC Alliantie heeft geen eigen marketingcommunicatie afdeling; het is aan de buurtwerkers zelf om Communicatie & PR werkzaamheden uit te voeren. Maar hun werk is al druk en daardoor wordt het al snel een bijzaak. Tel daar het zelfstandige karakter van de functie van een buurtwerker bij op en het gevolg is een wijde variatie aan ad-hoc opgezette communicatie-uitingen. Binnen de organisatie ontstond een duidelijke wens om eenduidiger te communiceren en daardoor hun doelgroepen beter te bereiken.

Ons advies

In onze eerste gesprekken werd duidelijk dat er behoefte was aan een betere naamsbekendheid in de wijken. De buurtwerkers waren erg afhankelijk van push-strategieën, waarbij voor allerlei aspecten van hun werk gecommuniceerd moest worden om mensen op de hoogte te brengen. Door meer gebruik te maken van pull-strategieën kunnen we bewoners duidelijk maken waarvoor zij bij ABC Alliantie terecht kunnen.

Communicatieplan

Gezamenlijk hebben we gewerkt aan een communicatieplan, waarin we de volgende hoofdlijnen hebben bepaald en uitgevoerd:

+ Het samenstellen van een Communicatie & PR team met een Communicatie & PR verantwoordelijke per wijk
+ Het aanstellen van een Communicatieadviseur op hbo niveau die het Communicatie & PR team aanstuurt en eindredactie voert over alle Communicatie & PR kanalen en uitingen;
+ Het opzetten van richtlijnen & structuur voor de samenwerking op gebied van Communicatie & PR;
+ Het instellen van een wekelijks overleg tussen de Communicatieadviseur en het Communicatie & PR team;
+ Het vaststellen van een centrale boodschap en positionering;
+ Een off- en online brandingcampagne in Amsterdam-West om de naamsbekendheid te vergroten.

In afwachting van de aanstelling van de communicatieadviseur heeft een van onze medewerkers gedurende drie maanden deze rol op zich genomen door één dag per week intern bij ABC Alliantie te werken. Als interim-communicatieadviseur heeft hij de functie in de organisatie opgezet.

Tekst gaat verder onder foto.

  • Brandingcampagne 'altijd in de buurt'

  • Brandingcampagne 'altijd in de buurt'

  • Brandingcampagne 'altijd in de buurt'

  • Brandingcampagne 'altijd in de buurt'

Het resultaat

De buurtwerkers zijn altijd in de buurten te vinden en zijn daardoor altijd dichtbij de bewoners. ABC Alliantie is daarom letterlijk en figuurlijk ‘altijd in de buurt’. Deze kreet is daarom de basis geworden van hoe de buurtwerkers zich in de wijken profileren. Rond deze claim hebben we een brandingcampagne ontwikkeld om te zorgen voor een grotere bekendheid van ABC Alliantie onder de bewoners van Amsterdam-West. De toegevoegde huisstijlelementen uit de campagne (o.a. de cirkel van ABC) worden continu ingezet om de herkenbaarheid te vergroten.

De campagne was gedurende oktober 2018 te zien in het straatbeeld van Amsterdam-West. Tegelijkertijd werd er geadverteerd op Facebook en Instagram, specifiek getarget op de postcodegebieden van Amsterdam-West. Door de vergrootte bekendheid weten bewoners beter waarvoor ze bij ABC Alliantie terecht kunnen (pull-strategie) en zijn de buurtwerkers minder afhankelijk geworden van communicatie voor afzonderlijke activiteiten en evenementen (push-strategie). En dankzij het communicatieplan en het opgerichte Communicatie & PR team is er nu een centraal overleg waardoor de vier wijken veel beter samenwerken op communicatievlak

Leeft bij jullie een soortgelijke vraag?Neem contact op

TAGS:

  • campagne
  • Communicatie
  • Marketingadvies
  • pay-off
  • propositie

Samenwerkende partijen:

  • Vormgeving:
Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.