Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Portfolio » Communicatieplan ABC Alliantie: ‘altijd in de buurt’

Communicatieplan
ABC Alliantie:
‘altijd in de buurt’

Welzijnsorganisatie ABC Alliantie bestaat uit een groot team van zelfstandig werkende buurtwerkers, verspreid over zeven locaties, met een sterke eilandjescultuur tot gevolg. De organisatie had de wens om eenduidiger te communiceren en daardoor hun doelgroepen beter te bereiken. Ze klopten bij ons aan voor een communicatieplan.

COMMUNICATIEPLAn

ABC Alliantie heeft geen eigen marketingcommunicatie afdeling; het is aan de buurtwerkers zelf om Communicatie & PR werkzaamheden uit te voeren. Maar hun werk is al druk en daardoor wordt het al snel een bijzaak. Tel daar het zelfstandige karakter van de functie van een buurtwerker bij op en het gevolg is een wijde variatie aan ad-hoc opgezette communicatie-uitingen.

In het communicatieplan hebben we daarom de volgende hoofdlijnen bepaald en uitgevoerd:

+ Het samenstellen van een Communicatie & PR team met een Communicatie & PR verantwoordelijke per wijk
+ Het aanstellen van een Communicatieadviseur op hbo niveau die het Communicatie & PR team aanstuurt en eindredactie voert over alle Communicatie & PR kanalen en uitingen;
+ Het opzetten van richtlijnen & structuur voor de samenwerking op gebied van Communicatie & PR;
+ Het instellen van een wekelijks overleg tussen de Communicatieadviseur en het Communicatie & PR team;
+ Het vaststellen van een centrale boodschap en positionering;
+ Een off- en online brandingcampagne in Amsterdam-West om de naamsbekendheid te vergroten.

In afwachting van de aanstelling van de communicatieadviseur heeft een van onze medewerkers gedurende drie maanden deze rol op zich genomen door één dag per week intern bij ABC Alliantie te werken. Als interim-communicatieadviseur heeft hij kwartier gemaakt en de functie in de organisatie opgezet.

Tekst gaat verder onder foto.

  • Social media advertentiecampagne 'altijd in de buurt'

  • Social media advertentiecampagne 'altijd in de buurt'

  • Social media advertentiecampagne 'altijd in de buurt'

  • Social media advertentiecampagne 'altijd in de buurt'

POSITIONERING EN CAMPAGNE

De buurtwerkers van ABC Alliantie (onderdeel van Combiwel Buurtwerk) zetten zich in om bewoners van Amsterdam-West te activeren en (weer) mee te laten doen in de maatschappij.  Dit doen zij vanuit zeven locaties, verspreid over de vier wijken van Amsterdam-West: De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark. De locaties hebben allen een rol als Huis van de Buurt of Huis van de Wijk. Ze zijn een veilige haven waar bewoners altijd terecht kunnen voor gezelligheid in de vorm van een praatje, gezelligheid of een activiteit. En als ze met persoonlijke problemen worstelen worden ze door de buurtwerkers gekoppeld aan de juiste instanties en organisaties.

De buurtwerkers zijn altijd in de buurten te vinden en ze zijn daardoor altijd dichtbij de bewoners. ABC Alliantie is daarom letterlijk en figuurlijk ‘altijd in de buurt’. Rond deze claim hebben we een brandingcampagne ontwikkeld om te zorgen voor een grotere bekendheid van ABC Alliantie onder de bewoners van Amsterdam-West. Door de bekendheid te vergroten weten bewoners waarvoor ze bij ABC Alliantie terecht kunnen (pull-strategie) en worden de buurtwerkers minder afhankelijk van communicatie voor afzonderlijke activiteiten en evenementen (push-strategie).

De campagne was gedurende oktober 2018 te zien in het straatbeeld van Amsterdam-West. Tegelijkertijd werd er geadverteerd op Facebook en Instagram, specifiek getarget op de postcodegebieden van Amsterdam-West.

Leeft bij jullie een soortgelijke vraag?Neem contact op

TAGS:

  • campagne
  • Communicatie
  • Marketingadvies
  • pay-off
  • propositie

Samenwerkende partijen:

  • Vormgeving:
Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.