Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » Zonder Personeel kan je het wel schudden

Zonder Personeel kan je het wel schudden

Wie de vier P’s van Kotler kent, weet dat marketing niet alleen om Promotie draait.
De meeste mensen leren tijdens hun studie alleen deze vier P’s, waarmee al veel van onderstaande opinie is gezegd.

Het effect van interne betrokkenheid personeel

Momenteel zit een niet nader te noemen cliënt van ons midden in een complex transitietraject met cultuurverandering. Verandering brengt altijd onrust met zich mee en gedurende dit proces verandert er nogal wat, zo ook op het personele vlak. Onze filosofie dat marketing alleen een krachtig middel is wanneer je de (gehele) interne organisatie meeneemt kunnen we ondertussen staven aan een aantal cases. Zo ook deze.

Voor een eenvoudige marketingactie hebben we alle personeel gebrieft en betrokken. De eerste weken van deze actie verliepen succesvol, tot het moment dat een aantal medewerkers werd ontslagen. Dit gaf zoveel onrust dat de focus direct intern gericht werd. Taken en verantwoordelijkheden waren onduidelijk, de onzekerheid onder het personeel nam snel toe.

De rol van de P van Personeel

Door de overtuiging dat de overgebleven personeelsleden in staat waren om mee te veranderen naar het nieuwe organisatiemodel, werd er veel van hen gevraagd. De werkdruk was aanzienlijk toegenomen, de rollen onduidelijk en de directie verlangde zelfredzaamheid en ondernemerschap. Dat vroeg om competenties aan te boren die men wel óf niet bezat.

Omdat wij uit eigen ervaring weten dat marketing alleen succesvol is als het personeel met de juiste focus de campagne uitdraagt, hebben we in nauw overleg met de directie het proces van verandering tot ons genomen. Zonder nu al te veel op de inhoud in te gaan, kunnen we een aantal stappen hiervan benoemen.

P van Personeel in de marketing mix

Cultuur wordt gedreven door leidinggevenden

Laten we in deze case de leiderschapsstijl directief noemen. Omdat er een bepaalde mate van wantrouwen ontstaan was en de leiderschapsstijl directief, was de organisatie enigszins lamgeslagen. Men handelde en communiceerde ad-hoc. Enige mate van chaos was ontstaan. Hoog tijd om orde op zaken te stellen en de ontstane cultuur te veranderen.

Stap 1: Als eerste hebben we nieuwe domeinen benoemd waarvoor één medewerker verantwoordelijk werd gesteld. Dit hebben we gedaan in aanwezigheid van directie en personeel. De directie had daarbij de opdracht gekregen om geen commentaar te leveren tijdens deze bijeenkomst. Anders sloeg het aanwezige personeel weer lam. De domeinverantwoordelijken hebben we voor het gemak het managementteam genoemd. De nieuwe rol van deze medewerkers kon maar duidelijk zijn.

Stap 2: Het nieuwe MT had de opdracht gekregen om voor zijn/haar eigen domein zelf de taken en verantwoordelijkheden op te stellen. In een aparte sessie hebben we dit met het MT doorgesproken en getoetst, en grijze gebieden benoemd en waar mogelijk alsnog gealloceerd naar een domein. Vervolgens hebben we de directie – in aanwezigheid van het MT – de gelegenheid gegeven om hierop te schieten. Daar waar nodig werd aangepast.

Stap 3: De directie kreeg de opdracht om zich tot in zekere mate terug te trekken uit de dagelijkse gang van zaken. Zo wilden we voorkomen dat het nieuwe MT op korte termijn alsnog lam zou slaan. Daarnaast hebben we aangegeven dat bij optreden van de directie het juiste MT-lid zou worden aangesproken. De MT-leden kregen de opdracht om ad hoc-verzoeken niet direct op te pakken, maar aan te geven wanneer ze dit wel zouden doen en het dan ook uiteindelijk te doen. Of in andere gevallen de opdrachtgever (de directie) te verwijzen naar de juiste verantwoordelijke.

Stap 4: We hebben duidelijke werkafspraken gemaakt, zodat de onderlinge samenwerking zou verbeteren. Dit is een continu proces waarbij wij strikt monitoren en evalueren.

Marketing-vreemd?

Zoals eerder genoemd kan marketing niet succesvol zijn als de organisatie niet op orde is. Vandaar dat wij daarin ondersteunen. Is het marketing-vreemd? Ja, dat is het zeker. Niet ieder marketingbureau is in staat om dit soort processen constructief op te pakken. Voor ons is het fijn dat we deze ervaring wel in huis hebben, omdat wij sturing kunnen geven in het gehele marketingproces en onze opdrachtgevers én hun personeel commercieel slagvaardiger te maken.
Neem contact op

Bronnen

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.