Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » Strategie is weten waar je niet voor kiest

Strategie is weten waar je niet voor kiest

Volgens Van Dale is strategie de ‘wetenschap, kennis van het oorlogvoeren‘. Bij het ontwikkelen van strategie stellen we meetbare doelen, ontwikkelen en bespreken we de strategische scenario’s met u en kiezen we op basis van ratio en gevoel een strategie die het beste bij de gestelde doelen past.

Het woord ‘strategie’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Vaak alleen maar om een goede indruk achter te laten. Het is daarmee helaas verworden tot een containerbegrip. Om het woord strategie nieuw leven in te blazen zetten we onze visie over strategie in dit artikel uiteen. Delen van dit artikel mag, graag zelfs!

Strategie is goed onderbouwd keuzes maken

Als het om kiezen gaat dan zijn wij mensen beter in staat om aan te geven wat we niet willen, dan wat we wel willen. Bij strategie draait het om het maken van onderbouwde keuzes. Keuzes over de doelgroep en hoe u deze wilt bedienen, de wijze waarop u connectie maakt tussen de vraagzijde en aanbodzijde. U maakt daarbij een duidelijk aanbod voor een concrete vraag en ontwikkelt daarbij activiteiten die dit klantsegment helpen.

Denk in scenario’s en kies een sterke concurrentiepositie

Voor het maken van duidelijke keuzes hebt u de cijfers en feiten vanuit uw eigen organisatie nodig. Met deze gegevens creëert u veronderstellingen (dromen) die u uitwerkt tot scenario’s. Zet de actuele cijfers en feiten uit tegen de veronderstellingen en varieer er zodanig mee dat u inzicht krijgt in de mogelijke strategische opties voor uw organisatie.

Kunt u niet kiezen, of liggen de voorkeuren binnen het MT te ver uit elkaar? Dan zijn de opties onvoldoende of onjuist onderbouwd. Wanneer u geen onderbouwde keuzes maakt, hebt u als ondernemer per definitie een zwakke concurrentiepositie.

Ken het ecosysteem waarin uw bedrijf verkeert

Een bedrijf is altijd een onderdeel van een ecosysteem, een bedrijfstak. Iedere bedrijfstak heeft zijn eigen karakteristieken en zijn eigen structuur. Uw visie op de bedrijfstak en de concurrentie binnen de bedrijfstak is van directe invloed op uw strategie. Hoe beter u uw bedrijfstak en de ontwikkelingen daarbinnen kent, hoe beter u in staat bent om te bepalen waarop u zich kunt onderscheiden.

Weet waar uw beste concurrenten zo goed in zijn

Concurreren als doelstelling hanteren is een misvatting over strategie. Concurrenten zijn zijn er als gevolg van gemaakte keuzes. Strategie gaat over uniek zijn. Streef er enerzijds naar om de uniek te zijn, maar kijk ook of u kunt meeliften op het succes van uw directe of indirecte concurrenten. Als zij goede zaken doen, dan is het erg leerzaam om te ontdekken wat ervoor zorgt dat zij zo succesvol zijn.

Vaak zie je dat verschillende organisaties een zelfde uniciteit proberen te claimen (‘wij leveren kwaliteit’, ‘wij ontzorgen’, ‘wij zijn onderscheidend’). Deze claims zijn gericht op concurrenten, terwijl het veel sterker is om uit te gaan van eigen kracht. Strategisch is het niet slim om een zogenaamde uniciteit te claimen die iedereen al claimt.

Groei of de beste willen zijn is geen strategie

Net zo min als dat uw strategie gericht kan zijn op concurrentie, kan uw strategie ook niet gericht zijn op groei of de beste willen zijn. Dit zijn wederom gevolgen van gemaakte keuzes. Waar het in deze gevallen wel omgaat is welke weg u gaat bewandelen om groei te realiseren of om beter te worden, met als parameters duidelijke kpi’s.

Blijf als ondernemer continu in beweging

Stilstand is achteruitgang. Wanneer u niet door hebt welke trends er opkomen, kunt u ook niet hierop anticiperen. Kodak en Nokia zijn roemloos ten ondergegaan, omdat ze onvoldoende door hadden wat de impact zou zijn van de opkomende innovaties. Trends en evoluties zorgen voor verandering van behoefte in de markten. Zo ook bij uw doelgroep. Customer intimacy of engagement spelen hierin een belangrijke rol. Het kan zijn dat het succes wat u met een bepaalde product of dienst had, ineens minder is geworden voor een doelgroep. Krimp dan niet in elkaar, maar zoek naar nieuwe kansen in de (nieuwe?) markten. Ontwikkel uw strategische innovaties en bedrijfsactiviteiten zo, dat deze in de nieuw ontstane behoeften kunnen voorzien.

Wilt u meer weten over de wijze waarop wij u kunnen helpen aan een sterkere concurrentiepositie en betere commerciële slagkracht?
Neem contact op

Bronnen

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.