Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » Startup marketing: falen of succes behalen?

Startup marketing: falen of succes behalen?

Sinds de oprichting van Ministry of Marketing in 2012 hebben wij acht startups in meer en mindere mate mogen begeleiden. Met dit geringe aantal hebben we waardevolle ervaringen opgedaan die we graag met u delen.

Onze Definitie van een startup

Een startup klinken als een sexy, hitech-achtig initiatief, maar de varianten waarbij wij betrokken waren en zijn komen niet uit die hoek. Het betreffen vooral startups in klassieke industrieën zoals de bouw, het onderwijs, de retail en de zakelijke dienstverlening. In bijna alle gevallen betrof het een startup met ervaren ondernemers die gezamenlijk een nieuw initiatief in de markt wilde zetten of de startup zagen als katalysator van hun eigen business.

Mocht u met de gedachten spelen om een onderneming te starten naast uw huidige bedrijf, lees dan vooral onze ervaringen. U kunt er mee voorkomen dat u in dezelfde valkuilen stapt als uw voorgangers.

Startup Marketing is dé succesfactor

Wat ons meerdere keren is opgevallen is dat er heel veel tijd besteed wordt aan het afstemmen van afspraken en de wijze van samenwerken. Met de kennis van het product of dienst zit het wel goed, maar binnen de startup wordt marketing vaak (te) laat of zelfs niet opgepakt. En dat is – blijkt uit onze ervaring – een doodzonde. Betrek in de startfase van uw startup altijd een goed marketingbureau. Eéntje die meedenkt in het proces, en niet na het proces.

Startup marketing tijd is geld

Graag delen wij onze ervaringen die wij hebben opgedaan bij de ontwikkeling van startups.

1. Werk niet te gehaast.

Tijd is inderdaad geld, maar daarnaast is haastige spoed zelden goed. Wilt u een succesvol concept uitwerken dan kost dat tijd. Neem die ook. Wij hebben gezien dat omwille van het terugverdienen men te gehaast de markt wil betreden. Dit is een echte startup-killer.

2. Benoem een kartrekker

Vooral bij grotere, samengestelde startups is het belang om het te laten slagen voor de één groter dan voor de ander. Op zich zijn dit soort verhoudingen niet erg, mits dit binnen de groep ondernemers duidelijk is. Als er geen natuurlijke kartrekker opstaat, besluit dan wie deze functie op zich neemt. Wanneer u geen kartrekker hebt is uw start-up gedoemd te mislukken.

3. creëer en Alloceer voldoende budget.

Wij hebben meegemaakt dat er per fase opnieuw wordt onderhandeld over nieuw benodigd budget. Iedere keer dit onderhandelingsproces doorlopen kost veel (negatieve) energie, leidt af van de businessfocus en remt de voortgang van de startup onnodig af. Wees bij het budgetteren niet zuinig. Marketing en andere zaken bij een startup kost tijd dus geld. Alles voor een dubbeltje proberen te regelen werkt niet en frustreert eveneens het proces van het ontwikkelen van de startup.

4. Zorg voor continuïteit in het proces.

In navolging op het vorige punt zijn het vooral de ‘wel/niet en hoeveel geld’-gesprekken die de continuïteit van het proces verstoren. En kom regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken. Een startup opzetten is een langdurig proces, waarbij geld verdienen in eerste instantie als ondergeschikt doel zou moeten staan.

5. Vind partners met de juiste competenties, kennis en ervaring.

Iedere ondernemer of onderneming is zo succesvol als de partijen die hij, zij of het om zich heen verzameld. Dat geldt zeker met een startup. Vooralsnog hebben wij geen negatieve ervaringen hiermee, maar het is zeker de moeite waard om vanuit een goed, betrouwbaar netwerk de juiste mensen aan te trekken in uw initiatief.

6. Verdeel taken.

Er is natuurlijk de kartrekker, maar het is goed om verantwoording neer te leggen bij individuen. Dan kunnen personen ook kritisch worden aangesproken op de voortgang.

7. Betrek de interne organisaties van de partners bij het concept.

Dit geldt natuurlijk niet voor stille vennoten of investeerders. De partijen die actief participeren in een startup die om samenwerken draait moeten ook het mandaat regelen vanuit hun eigen gelederen, of anders zorgen dat het ingekocht wordt. Zonder personeel er bij te betrekken werkt een samenwerking onvoldoende.

8. Beschouw uw startup als een proces, niet als doel.

Het woord proces is in voorgaande punten al een aantal keer genoemd. Marketing is een proces waarop een onderneming goed of minder goed gestoeld is.Neem contact op

Bronnen

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.