Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » Rebranding Checklist: zo bouw je de businesscase

Rebranding Checklist: zo bouw je de businesscase

Hoe bouw je een sterke businesscase op voor rebranding? In dit artikel vind je een rebranding checklist met de metrics die je nodig hebt om een businesscase mee op te bouwen en je management team of stuurgroep mee te krijgen.

Bedrijven die naar fusies en overnames kijken, doen er goed aan om al vroeg in het proces na te gaan hoe ze na de deal met het merk verder willen gaan. Het begrijpen van het doel en de waarde van wat een nieuw merk met zich meebrengt is essentieel om te weten hoe de gecombineerde activa op de markt kan worden gepresenteerd. Het due diligence-onderzoek is hét uitgelezen moment om daar achter te komen. Wij weten welke metrics je in de rebranding checklist moet meenemen om een  sterke businesscase op te zetten.

Merkvalidatie en due diligence

In een due diligence-traject wordt vooral de balans van het over te nemen bedrijf gevalideerd. Weinigen valideren ook de waarde van het merk. Wij hebben daarvoor een checklist ontwikkeld, zodat je cijfermatig kan onderbouwen hoeveel een merk waard is en wat er komt kijken bij een eventueel rebrandingtraject.

Idealiter zou een merkvalidatie gelijktijdig met andere validaties moeten plaatsvinden. Nog voordat de deal wordt aangekondigd. Door de CMO, CCO of anderen van het marketingteam vroeg in het proces te betrekken, weet je beter hoe de M&A moet worden gecommuniceerd nadat de deal is gesloten.

De rebranding businesscase

Maar met welke factoren moet je nu rekenen als je een heldere businesscase over rebranding wilt opbouwen? In onderstaande checklist vind je de parameters waarmee wij rekenen (in willekeurige volgorde):

Aan de kostenkant:
• De spontane naamsbekendheid van het merk onder de doelgroep;
• Geschatte merkwaarde die op de balans komt, en de geplande afschrijving daarop in jaren;
• Als het een internationaal rebranding-traject betreft, of de nieuwe naam geen juridische bezwaren kent;
• Op basis van aanwezige merkdragers een schatting van de kosten voor de rebranding op
o Gebouwen;
o Drukwerk;
o Online;
o Voertuigen;
o Sponsoring.
• De impact op benodigde fte voor en tijdens het rebranding-project:
o Voor de inventarisatiefase;
o Voor projectleiderschap;
o Voor het projectteam (betrek hierin vertegenwoordigers van alle afdelingen);
o Overige fte die zijdelings betrokken worden.
• Een schatting van ongewenste uitstroom van medewerkers, en de kosten die het met zich meebrengt om nieuwe mensen aan te nemen en te onboarden;
• De communicatiekosten en advertentiebudgetten rondom de rebranding van het overgenomen bedrijf.

Aan de besparingskant:
• Op basis van aanwezige merkdragers een schatting van de potentiële kostenbesparing bij het rebranden van
o Gebouwen
o Drukwerk
o Online
o Voertuigen
o Sponsoring
• De impact/besparing op de reguliere bezetting na voltooiing van het rebranding-project;
• Een inschatting van de besparing bij het mogelijk herbeleggen van rollen en taken.

Wil je meer weten over onze ervaringen bij overnames en fusies, due diligence en rebranding?
Neem contact op

Bronnen

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.