Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » 10 P’s van de marketingmix: vijf harde en vijf zachte factoren

10 P’s van de marketingmix: vijf harde en vijf zachte factoren

U kunt de P’s van de marketingmix vast nog wel benoemen: Product, Prijs, Plaats, Promotie. En daarbij vaak ook Personeel en Presentatie. Omdat onze visie op de wereld verandert, verandert ook de filosofie van het bedrijfsleven. Niet alles draait alleen nog maar om omzet, marges en winst.

De Zachte factoren binnen de marketingmix

Steeds vaker worden zachte factoren toegevoegd aan de kernwaarden van een bedrijfsfilosofie: passie, loyaliteit, balans tussen werk en privé, maatschappelijk bewust ondernemen zijn geen uitzondering meer. U beseft het misschien deels, maar al deze zachte factoren zijn onderdeel van uw interne organisatie, uw bedrijfsvoering. En ze hebben aandacht nodig. In 2015 hebben we onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat een prospect voor u kiest, en niet voor de ander. Vanuit deze kennis hebben wij een succesvolle btb-marketing aanpak ontwikkeld. En een model waarin we zachte factoren een nadrukkelijkere plek binnen de marketingmix geven.

BtB marketingmix van 10 P’s

Marketing – niet te verwarren met promotie, want dat is slechts een onderdeel van marketing – is niets anders dan het vermarkten van uw product of dienst. Wij hebben aan de 4 P’s Proces, Passion, Perception en Portfolio toegevoegd. Plaats hebben we vervangen door Platforms, omdat het creëren en onderhouden van communities een belangrijke rol binnen marketing is geworden. Alle P’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: iedere ‘P’ heeft evenveel aandacht nodig. Traditioneel zijn de P’s verbonden aan de interne kanten van het bedrijf. Hier vanuit worden de sterktes en zwaktes van een onderneming benoemd. Hieraan verandert niets, maar wat wel een belangrijke toevoeging is, is het onvermijdelijke: uw Suspects en Prospects, Business Partners en klanten. Op hun behoefte dienen alle P’s en dus de interne waarden, processen en activiteiten goed aan te sluiten.

 Marketingmix 10 P Ministry of Marketing adviesbureau

10 P’s van de marketingmix

De harde waarden zijn objectieve P’s: het effect laat zich makkelijk meten

+ Product: Het product of de dienst dat u ‘verkoopt’.
+ Price: De waarde die u en anderen geven aan uw product of dienst.
+ Platforms: De kanalen waar via u uw product of dienst aanbied of distribueert.
+ Process: De processen binnen uw onderneming zoals ze officieel zijn vastgelegd.
+ Portfolio: De samenstelling van uw suspects, prospects en cliënten.

De zachte waarden zijn subjectieve P’s: het effect laat zich lastig meten

+ Passion: De drijfveren die u en uw werknemers bezitten voor het werken met uw dienst/product en met uw organisatie.
+ Promotion: De communicatie die u hebt met uw doelmarkten, en de middelen waarmee deze communicatie tot stand komt.
+ Personnel: De wijze waarop men cliënten te woord staat, onderlinge (sociale) cohesie, dresscode, cultuur.
+ Presentation: De presentatie van uw bedrijf, wat men aantreft bij bezoek aan uw bedrijf (natuurlijk ook online).
+ Perception: De wijze waarop aanwezige belemmeringen binnen uw organisatie effect hebben op uw business.

Waar vraag en aanbod samenkomen

In het centrum van bovenstaand model staan Prospects, Cliënten en Business Partners. Het is de plek waar vraag en aanbod samenkomen, waarbij de Business Partners zorgvuldig uitgekozen partijen zijn waarmee u (denkt) langdurig kunt optrekken en waarmee u het verschil kunt maken.

Aan de aanbodzijde zijn er concrete en abstracte markten, niche en verdringingsmarkten, doorzichtige en ondoorzichtige markten. Aan de vraagzijde is er tussen de producten en diensten heterogeniteit (de geïnteresseerde ervaart duidelijk verschil) of homogeniteit (de geïnteresseerde ervaart geen verschil). Wanneer u in een nichemarkt opereert dan is het onderscheidend vermogen eenvoudig aan te duiden: Product. Het merendeel van de ondernemers is actief in redelijk verzadigde markten, maar profileren zich niet zo. Sterker nog, ze roepen allemaal hetzelfde en negen van de 10 keer gaat het alleen over het product of het bedrijf zelf. Ons advies is om over slechts één of twee van deze 10 P’s uw onderscheidend vermogen te ontwikkelen. En daarop zou uw organisatie moeten excelleren. De keuze hangt onder andere af van de markt waarin u zit, de eigenschappen van uw product of dienst en op welke doelgroepen uw product of dienst gericht is.

Wilt u meer weten over onze aanpak, of bent u benieuwd naar hoe we u kunnen helpen groeien?
Neem contact op

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.