Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » 10 P’s van de marketingmix: vijf harde en vijf zachte factoren

10 P’s van de marketingmix: vijf harde en vijf zachte factoren

Je kunt de P’s van de marketingmix volgens Kotler vast nog wel benoemen: Product, Prijs, Plaats, Promotie. En daarbij vaak ook Personeel en Presentatie. Omdat onze visie op de wereld verandert, verandert ook de filosofie van het bedrijfsleven. Niet alles draait alleen nog maar om omzet, marges en winst.

De Zachte factoren binnen de marketingmix

Steeds vaker worden zachte factoren toegevoegd aan de kernwaarden van een bedrijfsfilosofie: passie, loyaliteit, balans tussen werk en privé, maatschappelijk bewust ondernemen zijn eerder noodzaak dan uitzondering. Je beseft het misschien deels, maar al deze zachte factoren zijn een vast onderdeel van jouw interne organisatie, jouw bedrijfsvoering. En ze hebben aandacht nodig. In 2015 hebben we onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat een prospect voor jouw product of merk kiest, en niet voor de ander. Vanuit deze kennis hebben wij een succesvolle btb-marketing aanpak ontwikkeld. En een model waarin we zachte factoren een nadrukkelijke plek binnen de marketingmix geven, omdat perceptie onze besluitvorming stuurt.

BtB marketingmix met 10 P’s

Marketing – niet te verwarren met promotie, want dat is slechts een onderdeel van marketing – is niets anders dan het vermarkten van je product of dienst. Wij hebben aan de 4 P’s Proces, Partners, Perceptie en Portfolio toegevoegd. Plaats hebben we vervangen door Platforms, omdat het creëren en onderhouden van communities een belangrijke rol binnen marketing is geworden. Alle P’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: iedere ‘P’ heeft evenveel aandacht nodig. Traditioneel zijn de P’s verbonden aan de interne kanten van het bedrijf. Hier vanuit worden de sterktes en zwaktes van een onderneming benoemd. Hieraan verandert niets, maar wat wel een belangrijke toevoeging is, is de behoefte van jullie Suspects en Prospects, Business Partners en klanten. Op hun behoefte dienen alle P’s en dus de interne waarden, processen en activiteiten goed aan te sluiten.

 Marketingmix Kotler 10 P Ministry of Marketing Adviesbureau

10 P’s van de marketingmix

De harde waarden zijn objectieve P’s: het effect laat zich makkelijk meten

+ Product: Het product of de dienst die je ‘verkoopt’.
+ Prijs: De waarde die jij en anderen geven aan jouw product of dienst.
+ Platforms: De kanalen via waar je je product of dienst aanbiedt of distribueert.
+ Portfolio: De samenstelling van jouw suspects, prospects en cliënten. En de funnel die je daarop hebt ingericht.
+ Partners: Gaat over je leveranciers, het netwerk waarin je je beweegt en de stakeholders waarmee je te maken hebt.

De zachte waarden zijn subjectieve P’s: het effect laat zich lastig meten

+ Promotie: De communicatie die je hebt met de doelmarkten, en de middelen waarmee deze communicatie tot stand komt.
+ Personeel: De drijfveren van je werknemers om te willen samenwerken met jouw dienst/product en met jouw organisatie. Plus de onderlinge (sociale) cohesie, cultuur.
+ Presentatie: De presentatie van jouw bedrijf, wat men aantreft bij bezoek aan jouw bedrijf (natuurlijk ook online).
+ Perceptie: De wijze waarop aanwezige belemmeringen binnen je organisatie effect hebben op jouw business.
+ Processen: De processen binnen je onderneming zoals ze officieel zijn vastgelegd. Welke missen of overbodig zijn. Nieuwe of andere werkwijzen.

Waar vraag en aanbod samenkomen

In het centrum van bovenstaand model staan Suspects, Prospects en Cliënten. Het is de plek waar vraag en aanbod samenkomen, waarbij dit zorgvuldig uitgekozen partijen zijn waarmee je langdurig wilt optrekken en waarmee je het verschil kunt maken.

Aan de aanbodzijde zijn er concrete en abstracte markten, niche en verdringingsmarkten, doorzichtige en ondoorzichtige markten. Aan de vraagzijde is er tussen de producten en diensten heterogeniteit (de geïnteresseerde ervaart duidelijk verschil) of homogeniteit (de geïnteresseerde ervaart geen verschil). Wanneer je in een nichemarkt opereert dan is het onderscheidend vermogen eenvoudig aan te duiden: Product. Het merendeel van de ondernemers is actief in redelijk verzadigde markten, maar profileren zich niet zo. Sterker nog, ze roepen allemaal hetzelfde en 9 van de 10 keer gaat het alleen over het product of het bedrijf zelf. Ons advies is om over slechts 1 of 2 van deze 10 P’s het onderscheidend vermogen te ontwikkelen. En daarop zou jouw organisatie moeten excelleren. De keuze hangt onder andere af van de markt waarin je zit, de eigenschappen van jouw product of dienst en op welke doelgroepen jouw product of dienst gericht is.

Wil je meer weten over onze aanpak, of ben je benieuwd naar hoe we jouw marketingoperatie kunnen helpen verbeteren?
Neem contact op

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.