Bel ons: +31 (0)6 348 55 915 volg ons:

Home » Opinie » De 12 P’s van de marketingmix: 5 harde en 7 zachte factoren

De 12 P’s van de marketingmix: 5 harde en 7 zachte factoren

Je kunt de P’s van de marketingmix volgens Kotler vast nog wel benoemen: Product, Prijs, Plaats, Promotie. En daarbij vaak ook Personeel en Presentatie. Omdat onze visie op de wereld verandert, verandert ook de filosofie van het bedrijfsleven. Niet alles draait alleen nog maar om omzet, marges en winst. Tegelijkertijd is iedere ondernemer opzoek naar verbetering van hun Performance. Daarom hebben wij de traditionele marketingmix doorontwikkeld tot ons eigen bewezen 12P-marketingmodel.

De Zachte factoren binnen de marketingmix

Steeds vaker worden zachte factoren toegevoegd aan de kernwaarden van een bedrijfsfilosofie: passie, loyaliteit, balans tussen werk en privé, maatschappelijk bewust ondernemen zijn eerder noodzaak dan uitzondering. Je beseft het misschien deels, maar al deze zachte factoren zijn een vast onderdeel van jouw interne organisatie, jouw bedrijfsvoering. En ze hebben aandacht nodig. In 2015 hebben we onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat een prospect voor jouw product of merk kiest, en niet voor de ander. Vanuit deze kennis hebben wij een succesvolle b2b-marketing aanpak ontwikkeld. En een model waarin we zachte factoren een nadrukkelijke plek binnen de marketingmix geven, omdat perceptie onze besluitvorming stuurt.

B2B marketingmix met 12 P’s

Marketing – niet te verwarren met promotie, want dat is slechts een onderdeel van marketing – is niets anders dan het vermarkten van je product of dienst. Wij hebben aan de P’s Purpose, Propositie, Portfolio, Proces, Perceptie en Partners toegevoegd. Plaats hebben we vervangen door Platforms, omdat het creëren en onderhouden van communities een belangrijke rol binnen marketing is geworden. Personeel voor People, zodat de benadering van je belangrijkste asset, je mensen, in dit model sterker tot hun recht komen.

Alle P’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: iedere ‘P’ heeft evenveel aandacht nodig. Traditioneel zijn de P’s verbonden aan de interne kanten van het bedrijf. Hier vanuit worden de sterktes en zwaktes van een onderneming benoemd. Hieraan verandert niets, maar wat wel een belangrijke toevoeging is, is de behoefte van jullie Suspects en Prospects, Business Partners en klanten. Op hun behoefte dienen alle P’s en dus de interne waarden, processen en activiteiten goed aan te sluiten.

Tekst gaat verder onder afbeelding12P marketing model voor performance marketing

De harde waarden zijn objectieve P’s: het effect laat zich makkelijk meten

+ Product: De mate van differentiatie en diversificatie, en of er ruimte is voor cross-, deep- en up-sell binnen het aanbod.
+ Prijs: De waarde die jij en anderen geven aan jouw product of dienst. Is er een voor de cliënt logische prijsopbouw (bijvoorbeeld A/B/C-opbouw)?
+ Portfolio: Hoe is de huidige klant-/opdrachtportefeuille samengesteld? Is de funnel daarop ingericht? En past die nog wel bij de ambities?
+ Platforms: De kanalen waar via u uw product of dienst aanbiedt. Is er bijvoorbeeld nagedacht over directe en indirecte (via affiliates, of resellers) distributie?
+ Partners: Zorgvuldig uitgekozen partijen waarmee men (denkt) langdurig te kunnen optrekken en waarmee het verschil kan worden gemaakt. Die passen bij je ambities.

De zachte waarden zijn subjectieve P’s: het effect laat zich lastig meten

+ Purpose: De maatschappelijke relevantie. De doelen en doelstellingen van het bedrijf.
+ Proposition: De aantrekkelijke/onderscheidende beloftes die je maakt als merk, maar ook over je product of dienst (kennis, houding, gedrag). Hoe worden ze waargemaakt (Proof)?
+ Process: Welke processen en/of Protocollen zijn er beschikbaar? Zijn er afspraken over gemaakt, afgestemd en gedeeld met personeel?
+ Promotion: Wordt er in de communicatiestrategie rekening gehouden met de verschillende fasen van de customer journey waarin men kan zitten? En de middelen en planning waarmee deze communicatie tot stand komt?
+ People: Zijn de juiste mensen aan boord om de doelen te behalen? Hoe is de onderlinge (sociale) cohesie, de cultuur? Wat zijn de drijfveren van je werknemers?
+ Perception: De wijze waarop aanwezige belemmeringen en overtuigen binnen je organisatie effect hebben op jouw business.
+ Presentation: De presentatie van het bedrijf, wat men aantreft bij bezoek aan een locatie, en ook natuurlijk online, op beurzen, etc. (thought Leadership?).

sterke en zwakke schakels van jouw interne organisatie

In het centrum van bovenstaand model staat Performance. Het is de plek waar de P’s samenkomen en elkaar versterken of verzwakken. Door een uitgebreide assessment aan de hand van dit model leggen we de vinger op zwakke plekken. Samen kunnen we goed bepalen welke sterktes er zijn of ontbreken. Sterktes die essentieel zijn om je product of dienst op krachtige wijze te kunnen promoten.

Onderscheidend vermogen komt van binnenuit

Wanneer je in een nichemarkt opereert, dan is het onderscheidend vermogen eenvoudig aan te duiden: Product. Aan de aanbodzijde zijn er concrete en abstracte markten, niche en verdringingsmarkten, doorzichtige en ondoorzichtige markten. Aan de vraagzijde is er tussen de producten en diensten heterogeniteit (de geïnteresseerde ervaart duidelijk verschil) of homogeniteit (de geïnteresseerde ervaart geen verschil).

Het merendeel van de ondernemers is actief in redelijk verzadigde markten, maar profileren zich niet zo. Sterker nog, ze roepen allemaal hetzelfde en 9 van de 10 keer gaat het alleen over het product of het bedrijf zelf. Ons advies is om over slechts 1 of 2 van deze 12 P’s het onderscheidend vermogen te ontwikkelen. En daarop zou jouw organisatie moeten excelleren. De keuze hangt onder andere af van de markt waarin je zit, de eigenschappen van jouw product of dienst en op welke doelgroepen jouw product of dienst gericht is.

Wil je meer weten over onze aanpak, of ben je benieuwd naar hoe we jouw marketingoperatie kunnen helpen verbeteren?
Neem contact op

Copyright © Ministry of Marketing. Alle rechten voorbehouden.