Commercieel plan Univé Het Zuiden

Commercieel plan Univé Het Zuiden - Ministry of Marketing

Univé Het Zuiden was een fusieregio van twee regionale vestigingen. 2014 stond in het teken van de fusie, 2015 in het teken van groei. Maar hoe ontsluit je een commercieel plan terwijl het management team net is samengesteld?

Door het nieuwe managementteam was al veel documentatie verzameld en aangemaakt. Op basis van alle aanwezige documenten lukte het niet om binnen een acceptabel tijdsbestek een commercieel plan op te zetten. Een commercieel plan dat door het gehele MT zou worden gedragen en waarin rekening werd gehouden met het marketingplan en jaarkalender van de centrale organisatie van Univé.

In twee weken opgeleverd

In onze aanpak hebben wij eerste alle aanwezige documenten verzameld, bestudeerd en geanalyseerd. Op basis van deze input hebben we een huiswerkdocument samengesteld waarmee het directieteam en de andere MT-leden direct aan de slag konden. Het MT werd per werkgebied opgesplitst om gericht en afzonderlijk van elkaar te werken aan missie, visie en doelstellingen, om na te denken over de BCG-matrix en de salesfunnel voor de particuliere, de zakelijke en de agrarische markt uit te werken. Met name het invullen en ontsluiten van de salesfunnel op die van de centrale organisatie betrof veel rekenwerk, maar na een paar intensieve conference calls was het plan binnen twee weken opgesteld.

Presentatie aan RvC

Om een optimale hefboomwerking te creëren sloot het commercieel plan van Univé Het Zuiden aan op het commerciële plan én de marketingkalender van de centrale Univé-organisatie. In twee weken tijd is een presentabel en integraal commercieel plan opgeleverd en door de directie gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen en nadien waar nodig nog aangescherpt.