Trends en marktontwikkelingen


Onderzoek naar trends en marktontwikkelingen levert belangrijke informatie op voor de positioneringsstrategie op langere termijn. In combinatie met de uitgebreide interne analyse en concurrentieanalyse weten we op welke wijze je onderscheidend moet profileren. We kunnen dan gericht kiezen voor een juiste aanpak met een goed doordacht marketingcommunicatieplan.

Tekst gaat door onder afbeelding.

Trends en marktontwikkelingen - Ministry of Marketing

Verzamelen, vertalen, confronteren

De kunst van onderscheidend positioneren is de juiste informatie naar boven halen. De trends en marktontwikkelingen binnen jouw doelmarkten zetten we af tegen de sterke en minder sterke punten van je organisatie. Zo creëren we een ijkmoment of nulmeting om te zien wat je móet doen om met jouw bedrijf goed aan te sluiten op de altijd veranderende markt.

Wij beschikken over de middelen, de kennis en het netwerk om op effectieve wijze de juiste informatie te verkrijgen, te vertalen, te confronteren en in te zetten.

Uitkomsten trends en marktontwikkelingen

Op basis van de uitkomsten van de analyses ontwikkelen we positioneringsstrategie, stellen we de marketingkalender op en activeren wij jouw doelmarkt. Onze kennis halen wij uit onze jarenlange ervaring én uit betrouwbare bronnen als TNO, McKinsey, Nielsen, CBS, Financieel Dagblad en vele anderen.

Bekijk ook de resultaten van ons eigen onderzoek naar het effect van merkbekendheid op investeringsbeslissingen.