SWOT analyse

De SWOT analyse is een beproefde methode om een goed beeld te krijgen van waar je staat als organisatie. We brengen in kaart welke zaken er goed gaan en waaraan gewerkt moet worden. Je krijgt inzicht in waaraan er binnen de organisatie moet worden gewerkt om in te kunnen spelen op kansen in de markt.

Van SWOT analyse naar marketing performance

Sinds het ontstaan van de SWOT analyse, waarschijnlijk door Albert Humphrey en ergens tussen 1960 en 1970, is de wereld ontzettend veranderd. En dat heeft marketing ontzettend veranderd, terwijl de basale SWOT analyse nog steeds hét model is dat de ideale fundering biedt in aanloop naar het ontwikkelen van een marketingstrategie. De SWOT Analyse dwingt ons gezamenlijk om te kijken naar de interne organisatie en welke sterke, maar zeker ook minder sterke punten er te constateren zijn. Samen met de externe analyses bepalen we de kansen en risico’s in de markt. Je krijgt een goed beeld van relevante trends en ontwikkelingen in de markt en hoe je daar bedrijfsmatig het beste mee om kunt gaan.

Samen met andere marketingmodellen

Samen kijken we door een marketingbril naar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Wanneer de situatie erom vraagt gebruiken we modellen zoals het vijfkrachtenmodel van Porter, het 7S-model van McKinsey of het DESTEP-model. Ook behoren verdiepende interviews met medewerkers tot de mogelijkheden. We kijken samen in ieder geval naar:

 1. Interne analyse (sterktes en zwaktes):
  a. marketingmix;
  b. organisatie analyse;
  c. positionering en profilering
  d. producten en diensten.
 2. Externe analyse (kansen en bedreigingen):
  a. concurrentenanalyse;
  b. doelgroepsanalyse (Customer Experience);
  c. trends en marktontwikkelingen.

In een confrontatiematrix zetten we de interne en externe elementen tegenover elkaar. Hieruit volgen gerichte strategische opties die als basis dienen voor de marketingstrategie.