Mergers & Acquisitions (M&A)

Je onderneming laten groeien kun je op verschillende manieren doen. Naast autonome groei worden vaak bedrijfsovernames of fusies gedaan om nog sneller te kunnen groeien. Bij zo’n M&A-traject (Mergers & Acquisitions) komt veel kijken, ook vanuit marketingperspectief. Want met welke gemaakte kosten en investeringen moet je rekenen? Wat is het merk en een zorgvuldig opgebouwd imago waard?

Het merk, imago en middelen als onderdeel van de due diligence bij Mergers & Acquisitions

Strategische keuzes rondom een merk hebben een aanzienlijke impact op de langetermijnwaarde van de gecombineerde bedrijven. Due diligence in de pre-M&A-fase op het gebied van financiën, operatie, ICT en human resources speelt vooralsnog een belangrijkere rol dan marketing.

Bij een due diligence-onderzoek kijken we naar een aantal basale marketingwaarden als onderdeel van het M&A-proces. Zoals bijvoorbeeld:

  • Of het bedrijf als onafhankelijk merk kan blijven groeien;
  • Of er een mogelijkheid is om het merk als propositie te positioneren;
  • Of een onafhankelijk merk beter is voor het behouden en werven van klanten;
  • Of een integratie van de merken überhaupt meerwaarde heeft.

Methode voor een overzichtelijke business case

De antwoorden op deze vragen kunnen een significant effect hebben op de langetermijnwaarde van een bedrijf. Vaak wordt bij Mergers & Acquisitions alleen naar het kosten-baten plaatje gekeken. Dat weten wij, en hebben wij met onze ervaringen een methode ontwikkeld met die metrics die een overzichtelijke business case maken. Eén die het nodige inzicht geeft in een op de hand zijnde overname.