Hoe is jullie marketing performance ?

Kan je bedrijf een stevige marketingprikkel gebruiken? Is de fut uit je marketingafdeling? Verbeter je marketing met ons Marketing Performance Model©. Het model laat je zien op welke fronten je commercieel tekort komt.

Tegen een kleine investering (vanaf 1.500 euro excl. btw) doen we een uitgebreide assessment van jullie marketing performance. Je krijgt:

  • Inzicht in je marketing gap en de uitdagingen
  • Concrete actie- en verbeterpunten voor de korte en de lange termijn;
  • Stappen om de resultaten van je marketinginspanningen te verbeteren.
Aanpak - Ministry of Marketing

Hoe werkt het en wat is het?

Een assessment van jouw marketingorganisatie laat zien waar je commercieel tekort komt. We noemen dit de marketing gap. Dat kan bijvoorbeeld gaan over je mensen, de processen, over creatief of daadkrachtig vermogen.

Om je belangrijkste uitdagingen inzichtelijk te krijgen, toetsen we jouw organisatie op de 12 belangrijkste marketingwaarden verdeeld over 3 clusters:

  • Company Essentials, met bedrijfsmatige aanpassingen die nodig zijn om tractie te creëren. 
  • Customer Fit, waarin we je productaanbod laten aansluiten op de behoefte van de klant.
  • Business Development, met aanpassingen die nodig zijn om verkoop makkelijker te maken.  

 

De uitkomsten van deze toets dagen we uit met de markt- en concurrentieanalyse. We ontwikkelen de Go To Market-strategie met strategische, tactische en operationele stappen die je moet nemen om doelstellingen en ambities op een duurzame manier te realiseren.

Binnen drie maanden is een blueprint klaar en ervaar je de eerste resultaten. Binnen zes maanden merk je een toename in afzet, en omzet en snelheid. Binnen negen maanden is er significant verschil in het commerciële succes.

Klik op één van de P’s in het model hiernaast en beantwoord de vragen voor jezelf eens. 

Product
Price
Platform
Promotion
Proposition
Portfolio
Partnership
Presentation
Purpose
People
Process
Perception
Customer Fit
Business Development
Company Essentials
Marketing
Performance
Model ©

Product/dienst

Wat is je aanbod? Wat is de mate van differentiatie, diversificatie en vernieuwing? En is er ruimte voor cross-, deep- en up-sell?

Ontdek je Marketing Gap

Price

Is er nagedacht over de prijsstelling? En is deze getoetst? Is er voldoende marge? En is er een voor de cliënt logische prijsopbouw?

Ontdek je Marketing Gap

Platform (plaats)

Passen de kanalen/middelen waar het product of de dienst wordt aangeboden bij je doelgroep? Is er nagedacht over directe en indirecte (affiliates, resellers) distributie?

Ontdek je Marketing Gap

Promotion

Is er een duidelijke boodschap en strategie voor de communicatie naar de markt? Wordt er rekening gehouden met de verschillende fasen van de customer journey?

Ontdek je Marketing Gap

Proposition

Wat zijn de beloftes die worden gemaakt vanuit het merk en vanuit het product of dienst zelf? Zijn ze aantrekkelijk? En maak je ze waar?

Ontdek je Marketing Gap

Portfolio

Hoe is de klant-/opdrachtenportefeuille samengesteld? En past die nog wel bij de ambities? Zijn er klanten waar je meer of juist minder mee zou moeten doen?

Ontdek je Marketing Gap

Partnership

Zijn bestaande samenwerkingen zorgvuldig gekozen? Passen ze bij de ambities? En zijn er nieuwe partners te bedenken waarmee je het verschil kan maken?

Ontdek je Marketing Gap

Presentation

De presentatie van de gehele organisatie. Hoe kom je over op bezoekers van jebedrijf, op werklocaties, en ook natuurlijk online? Elke P kan hier invloed op hebben.

Ontdek je Marketing Gap

Purpose

Waarom doe je wat je doet? Wat is de maatschappelijke relevantie? En welke doelen en doelstellingen zijn er te definiëren?

Ontdek je Marketing Gap

People

Zijn de kernwaarden bekend en worden ze uitgedragen? Worden klanten eenduidig te woord gestaan? Wat is de onderlinge (sociale) cultuur?

Ontdek je Marketing Gap

Process

Welke organisatorische en verkooptechnische processen zijn er? En zijn er duidelijke afspraken over gemaakt, afgestemd en gedeeld met personeel?

Ontdek je Marketing Gap

Perception

Er is niet één werkelijkheid. Zijn er belemmeringen of overtuigingen die een vertragend of versnellend effect (kunnen) hebben op de ambities?

Ontdek je Marketing Gap

Tegen een kleine investering (1.500 euro excl. btw) doen we een uitgebreide analyse van jullie marketing performance.

Je krijgt: