Onze aanpak

Onze marketing aanpak is gericht op het op- en uitbouwen van de commerciële organisatie bij startups, scale-ups en MKB. Binnen 3 maanden is je marketing performance verbeterd zodat jij kunt versnellen.

Aan de hand van ons Marketing Performance Model© toetsen we de interne organisatie op 12 belangrijke marketingwaarden. De resultaten van dit assessment challengen we met de markt en je concurrenten. We laten je zien welke strategische, tactische en operationele stappen je moet nemen om doelstellingen en ambities op een duurzame manier te realiseren. En we helpen je het gat te dichten tussen droom en realiteit.

 • ​Recht door zee en zonder bullshit​
 • Door slim te organiseren
 • Met de juiste tools, mensen en partners

 

Wil je meer weten over onze werkwijze en wie wij zijn, check dan ons pitch deck. Scale-up your ambition!

Het Marketing Performance Model©

Aan de hand van ons Marketing Performance Model© (met 12 P’s) analyseren we je organisatie en leggen we een solide basis om te versnellen. Vervolgens kunnen we je vertellen wat nodig is om het gat te dichten tussen je ondernemersdroom en de realiteit.

 • Binnen drie maanden is je blueprint uitgewerkt. Je ervaart de eerste resultaten van onze inzet.
 • Binnen zes maanden is je merk meetbaar opgevallen in de markt, en merk je een toename in afzet en omzet. Daarnaast ervaar je versnelling binnen je commerciële organisatie.
 • Binnen 9 maanden zijn de eerste Must Win Battles van je blueprint bereikt en bouw je verder aan het commerciële succes.

 

Klik op één van de P’s in het model en beantwoord de vragen voor jezelf eens. Hier lees je meer over het Marketing Performance Model©

Product
Price
Platform
Promotion
Proposition
Portfolio
Partnership
Presentation
Purpose
People
Process
Perception
Customer Fit
Business Development
Company Essentials
Marketing
Performance
Model ©

Product/dienst

Wat is je aanbod? Wat is de mate van differentiatie, diversificatie en vernieuwing? En is er ruimte voor cross-, deep- en up-sell?

Ontdek je Marketing Gap

Price

Is er nagedacht over de prijsstelling? En is deze getoetst? Is er voldoende marge? En is er een voor de cliënt logische prijsopbouw?

Ontdek je Marketing Gap

Platform (plaats)

Passen de kanalen/middelen waar het product of de dienst wordt aangeboden bij je doelgroep? Is er nagedacht over directe en indirecte (affiliates, resellers) distributie?

Ontdek je Marketing Gap

Promotion

Is er een duidelijke boodschap en strategie voor de communicatie naar de markt? Wordt er rekening gehouden met de verschillende fasen van de customer journey?

Ontdek je Marketing Gap

Proposition

Wat zijn de beloftes die worden gemaakt vanuit het merk en vanuit het product of dienst zelf? Zijn ze aantrekkelijk? En maak je ze waar?

Ontdek je Marketing Gap

Portfolio

Hoe is de klant-/opdrachtenportefeuille samengesteld? En past die nog wel bij de ambities? Zijn er klanten waar je meer of juist minder mee zou moeten doen?

Ontdek je Marketing Gap

Partnership

Zijn bestaande samenwerkingen zorgvuldig gekozen? Passen ze bij de ambities? En zijn er nieuwe partners te bedenken waarmee je het verschil kan maken?

Ontdek je Marketing Gap

Presentation

De presentatie van de gehele organisatie. Hoe kom je over op bezoekers van jebedrijf, op werklocaties, en ook natuurlijk online? Elke P kan hier invloed op hebben.

Ontdek je Marketing Gap

Purpose

Waarom doe je wat je doet? Wat is de maatschappelijke relevantie? En welke doelen en doelstellingen zijn er te definiëren?

Ontdek je Marketing Gap

People

Zijn de kernwaarden bekend en worden ze uitgedragen? Worden klanten eenduidig te woord gestaan? Wat is de onderlinge (sociale) cultuur?

Ontdek je Marketing Gap

Process

Welke organisatorische en verkooptechnische processen zijn er? En zijn er duidelijke afspraken over gemaakt, afgestemd en gedeeld met personeel?

Ontdek je Marketing Gap

Perception

Er is niet één werkelijkheid. Zijn er belemmeringen of overtuigingen die een vertragend of versnellend effect (kunnen) hebben op de ambities?

Ontdek je Marketing Gap

Met onze aanpak krijg je:

Startup Blueprint

Voor een sterke marketing basis

Jij:

 • Bent voorbij creatie en eerste validatie.
 • Hebt financiering opgehaald.
 • Bent opzoek naar versnelling in tractie.
 • Moet beginnen met het creëren van naamsbekendheid.

 

Wij:

 • Helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van je marketingplan.
 • Ontwikkelen Go to Market-strategie met scherpe KPI’s.
 • Helpen je bij het verbeteren van je pitchdecks, explainers, website, etc.

 

Ben je een startup die een volgende fase in gaat? We ontwikkelen een blueprint voor jouw commerciële next step. Een duidelijke roadmap met scherpe doelstellingen voor de korte en lange termijn. Wij overbruggen het verschil tussen jouw droom en de realiteit. Binnen drie maanden hebben we je Startup Blueprint uitgewerkt en ervaar je de eerste resultaten.

Startup Blueprint

Voor een sterke marketing basis

Ben je een startup die een volgende fase in gaat? We ontwikkelen een blueprint voor jouw commerciële next step. Een duidelijke roadmap met scherpe doelstellingen voor de korte en lange termijn. Wij overbruggen het verschil tussen jouw droom en de realiteit. Binnen drie maanden hebben we je Startup Blueprint uitwerkt en ervaar je de eerste resultaten.

Jij:

 • Bent voorbij creatie en eerste validatie.
 • Hebt financiering opgehaald.
 • Moet beginnen met het creëren van naamsbekendheid.

Wij:

 • Geven je waardevolle inzichten in je huidige commerciële prestaties.
 • Ontwikkelen Go to Market plan met KPI’s.
 • Helpen je bij het verbeteren van je pitchdecks, explainers, website, etc

Scale-up

Blueprint

Van startup naar scale-up

Hik je tegen de scale-up fase van je onderneming aan? We ontwikkelen een blueprint waarin we uiteenzetten hoe je een
sterkere commerciële organisatie ontwikkeld. Dit omvat bijvoorbeeld een aangescherpte positioning story, nieuwe
proposities, de juiste mensen, business development- en marketingactiviteiten. Een duidelijke roadmap met acties voor de
korte en lange termijn. Binnen drie maanden hebben we je Scale-up Blueprint uitwerkt en ervaar je de eerste resultaten.

 

Jij:

 • Hebt levensvatbaarheid van het product bewezen.
 • Worstelt met het omschakelen naar omzet en schaalbaarheid.
 • Wil tempo kunnen maken.

 

Wij:

 • Leveren schaalbare proposities die leiden tot continuïteit van de cashflow.
 • Ontwikkelen positionering, proposities en voeren campagnes m.b.v. contentkalender.
 • Dragen bij aan het behoud van de startup-mentaliteit.

Maturity

Blueprint

Van scale-up naar MKB

Je raakt de scale-up fase voorbij en wordt een MKB-bedrijf? We ontwikkelen een blueprint waarin we een organisatiestructuur borgen die verzuiling, bureaucratie en onnodige overhead voorkomt. We kijken bijvoorbeeld naar
medewerkers, organisatieprocessen, prijsstrategie, distributiekanalen en klantenportfolio. Binnen drie maanden hebben we
je Maturity Blueprint uitwerkt en ervaar je de eerste resultaten.

 

Jij:

 • Wil of moet sneller groeien.
 • Ervaart de eerste kenmerken van overheadkosten.
 • Ziet dat je mensen in afdelingen gaan denken en handelen.

 

Wij:

 • Leveren een gestructureerde manier van werken.
 • Dragen bij aan het behouden van de scale-up mentaliteit.
 • Zorgen voor marcom-acties die de gewenste groei ondersteunen.

Lopende en afgeronde opdrachten: